Rekrutacja 2022/2023 do Publicznego Przedszkola Cztery Pory Roku w Plewiskach

Poniżej znajdują się dwie listy.

Pierwsza lista to lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola Cztery Pory Roku w Plewiskach na rok szkolony 2022/2023

Druga lista to lista dzieci nieprzyjętych.