Plan dnia

w Przedszkolu Cztery Pory Roku w Rokietnicy i w Plewiskach

Godziny otwarcia przedszkola

6:30 – 17:00

Ramowy rozkład dnia – 3, 4, 5, 6 latki

GodzinaZadania
6.30–8.00Schodzenie się dzieci.
Zajęcia opiekuńcze.
Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.
8.00–8.30Poranne ćwiczenia gimnastyczne (15 minut).
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe.
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8.30–9.00Śniadanie.
Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9.00–9.15Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
Nauka: mycia rąk, sposobu korzystania z toalety.
9.15–10.15Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w o podstawę programową.
Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
10.15–10.45Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
10.45–11.15Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
11.15–11.30Przygotowanie do obiadu.
Czynności higieniczne i samoobsługowe.
Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.
11.30–12.00Obiad.
Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką).
Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12.00–12.30Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu.
12.30–13.00Odpoczynek poobiedni, relaks, słuchanie bajek, muzyki, zabawy przy stolikach.
13.00-14.30Zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.
14.30–15.00Czynności przygotowawcze do podwieczorku.
Podwieczorek.
15:00–16:00Zabawy według zainteresowań lub praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.
15.30–17.00Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

Skip to content