Opłaty i nr kont w Przedszkolu Cztery Pory Roku w Plewiskach

Numery kont

Opłaty płatne są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

Płatność należy regulować za pośrednictwem kont bankowych, w tytule podając imię i nazwisko dziecka:

  • dla opłat za żywienie nr:
    38 1750 0012 0000 0000 3286 6026
  • dla opłat za czas odpłatnego pobytu nr:
    49 1750 0012 0000 0000 3286 5925

Opłaty

Stawka żywieniowa: 

  • za 3 posiłki dzienna stawka żywieniowa tj. 16,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu
  • za 2 posiłki dzienna stawka żywieniowa tj. 14,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu

Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin.

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym wymiar 5 godzin. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę to 1 zł.

Ubezpieczenie: 37zł /składka roczna.

Skip to content