Opłaty i nr kont w Przedszkolu Cztery Pory Roku w Rokietnicy

Numery kont

Opłaty płatne są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

Płatność należy regulować za pośrednictwem kont bankowych, w tytule podając imię i nazwisko dziecka:

  • dla opłat za żywienie nr:
    03175000120000000032832318
  • dla opłat za czas odpłatnego pobytu nr:
    87175000120000000032832261

Opłaty

Stawka żywieniowa: 

  • za 3 posiłki dzienna stawka żywieniowa tj. 17,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu
  • za 2 posiłki dzienna stawka żywieniowa tj. 15,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

Ubezpieczenie: 37 zł /składka roczna

Skip to content