Rekrutacja – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niekwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji znajdują się w zakładce „Rekrutacja 2021/2022”