Kalendarz

Pliki do pobrania

PLAN DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA / 3,4,5,6 LATKI / 7.30- 12.30 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

6.30–8.00

 • Schodzenie się dzieci
 • Zajęcia opiekuńcze
 • Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci
 • Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę
 • 8.00–8.30

 • Poranne ćwiczenia gimnastyczne (15 minut)
 • Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe
 • Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience
 • 8.30–9.00

 • Śniadanie
 • Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie
 • 9.00–9.15

 • Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience
 • Nauka: mycia rąk, sposobu korzystania z toalety, mycia zębów – doskonalenie czynności
 • 9.15–10.15

 • Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w o podstawę programową
 • Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć
 • 10.15–10.45

 • Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
 • 10.45–11.15

 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności)
 • Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola
 • 11.15–11.30

 • Przygotowanie do obiadu
 • Czynności higieniczne i samoobsługowe
 • Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu
 • 11.30–12.00

 • Obiad
 • Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką)
 • Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie
 • 12.00–12.30

 • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu
 • 12.30–13.00

 • Odpoczynek poobiedni, relaks, słuchanie bajek, muzykii, zabawy przy stolikach
 • 13.00-14.30

 • Zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci
 • Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę
 • 14.30–15.00

 • Czynności przygotowawcze do podwieczorku
 • Podwieczorek
 • 15:00–16:00

 •  Zabawy według zainteresowań lub praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym
 • 15.30–17.00

 • Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci